Talepse Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
www.talepse.com portal sitesi içerisinde bulunan tüm hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamaların ve şartların bulunduğu İşbu Üyelik Sözleşmesi ( Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır ), Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Çiğdem Apt. A Blok No:25 Kat:3 Daire:13 adresinde mukim Cemil Yıldız Talepse Bilgi Yazılım ve Tasarım Teknolojileri ( Bundan böyle kısaca TALEPSE olarak anılacaktır. ) ile www.talepse.com portal sitesine üye olmaya kendi rızası ile elektronik olarak onay veren gerçek ve tüzel kişi, kurum, firma veya şirket ( Bundan böyle kısaca ÜYE olarak anılacaktır. ) karşılıklı kabul ederek yürürlüğe girmiş ve geçerlilik kazanmıştır.

2. Tanımlar
PORTAL SİTE: www.talepse.com alan adı ( domain ) isimli internet sitesi ve bu alan adına bağlı olan ve uzantısını üyenin belirlediği alt sayfalardan oluşan internet mecrasıdır.

KULLANICI: Portal siteye çevrimiçi online olarak erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişidir.

ÜYE: www.talepse.com portal sitesine üye olan ve portal site içerisinde sunulan ve sunulabilecek hizmetlerden işbu sözleşmede belitilen açıklamalar ve şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

STANDART ÜYELİK: Portal sitenin ilgili yeni üyelik bölümünden üye olmak isteyen kullanıcının portal sitedeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, sms doğrulama kodunun kendine ulaşması ve fatura için verdiği gerçek ve tüzel bilgilerinin TALEPSE tarafından onaylanması ve bu onay sonrasında standart üyelik onayının kullanıcıya geri bildirilmesi sonunda kullanım hakkı edindiği statü şeklidir.  Yukarıdaki üyelik aşamaları tamamlanmadan standart üye olma hakkına sahip olunamaz. Standart üyelik ile üyenin portal sitede kullanımı ve tüm yasal & etik sorumluluğu kendine ait olan profil & hesap & sayfasında yapabileceği işlemler ve TALEPSE’den alabileceği hizmetler işbu üyelik sözleşmesinin …….. maddesinde listelenmiş ve açıklanmıştır.
STANDART ÜYELİK hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunan kullanıcıya aittir. Kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü gerçek ve tüzel kişiye devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Standart Üyelik ve Premium Üyelik başvurusları sebep gösterilmeksizin TALEPSE tarafından reddedilebilir veya sebep göstererek ek bilgiler talep edilebilir.
TALEPSE;  gerekli görmesi durumunda üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, Standart Üyeliği herhangi bir sebeple sona erdirilen üyenin yeni kullanıcı olarak sonradan yapacağı STANDART ÜYELİK başvurusunu kabul etmeyebilir.
Standart Üyelik iptalleri ile karşılaşmamak için Standart Üyelik sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Talep & Teklif & İlan Koşulları, Talep & Teklif & İlan Sözleşmesi, Satılması & Sergilenmesi & İlanı ve Talebi Yasaklı Ürünler ve Hizmetler, İade Koşulları sayfalarındaki koşulları ve sözleşmeleri incelediğini, onayladığını ve kabul ettiğini unutmamalıdır.

PREMIUM ÜYELİK: Portal site içerisinde STANDART ÜYELİK statüsü sonrasında, gerçek veya tüzel kişinin TALEPSE tarafından belirlenen yıllık Premium üyelik ücretini, ödeme kanallarımızı kullanarak ödemesi ve PREMIUM ÜYELİK için üyelik seviyesini yükseltmesi sırasında doğru ve gerçek olarak fatura ve kimlik bilgilerini vermesi, bu bilgilerin ve ödemesinin sonrasında hak kazandığı ve TALEPSE tarafından onaylanan ve onayı üyeye geri bildirilen statü ve hakların olduğu üyeliktir.
Yukarıdaki üyelik seviyesini yükseltmesi aşamaları tamamlanmadan ve premium üyelik ücreti ödemesi yapılmadan Premium Üyelik olma hakkına sahip olunamaz. PREMIUM ÜYELİK ile üyenin portal sitede kullanımı ve tüm yasal & etik sorumluluğu kendine ait olan profil & hesap & sayfasında yapabileceği işlemler ve TALEPSE’den alabileceği hizmetler işbu üyelik sözleşmesinin …….. maddesinde listelenmiş ve açıklanmıştır.
PREMIUM ÜYELİK hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunan kullanıcıya aittir. Kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü gerçek ve tüzel kişiye devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Premium Üyelik başvuruları sebep gösterilmeksizin TALEPSE tarafından reddedilebilir veya sebep göstererek ek bilgiler talep edilebilir.
TALEPSE;  gerekli görmesi durumunda üyenin Premium üyelik statüsünü sona erdirebilir, Premium Üyeliği herhangi bir sebeple sona erdirilen üyenin yeni kullanıcı olarak sonradan yapacağı PREMIUM ÜYELİĞE geçiş başvurularını kabul etmeyebilir.
Premium Üyelik iptalleri ile karşılaşmamak için Premium Üyelik sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Talep & Teklif & İlan Koşulları, Talep & Teklif & İlan Sözleşmesi, Satılması & Sergilenmesi & İlanı ve Talebi Yasaklı Ürünler ve Hizmetler, İade Koşulları sayfalarındaki koşulları ve sözleşmeleri incelediğini, onayladığını ve kabul ettiğini unutmamalıdır.

ALICI: www.talepse.com portal sitesi içerisindeki STANDART ÜYELİK veya PREMIUM ÜYELİK sahibi gerçek veya tüzel kişi.

SATICI: Cemil Yıldız Talepse Bilgi Yazılım ve Tasarım Teknolojilerine ait www.talepse.com sitesi.

HİZMETLER ve HİZMET PAKETLERİ: Ücretsiz STANDART ÜYELİK, Ücretli PREMIUM ÜYELİK, Acil Ürün İlanı ve Acil Talep İlanı

ÜYELİK SEVİYESİ YÜKSELTME: Ücretsiz Standart üyelikten ücretli Premium Üyeliğe geçiş işlemlerinin eksiksiz olarak tümü. ( Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı veya Ünvanı, Bireysel ve kurumsal fatura bilgileri, vergi numarası veya T.C. Kimlik Numarası, Fatura Adresi )

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Portal sitede yer alan, şartlar, koşullar, sözleşmelerden ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ içerisindeki maddelerden oluşan, kullanıcının ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik ve online olarak verdiği, onay sonrasında elektronik online ortamda akdedilen, ayrılmaz ve bir bütün olarak değerlendirilen portal sitedeki elektronik sözleşmedir.